Široká 326/31, Košice –
mestská časť Kavečany, 04006

20211119_165525 – kópia

Nový informačný systém v ZOO

Publikované:

V Zoologickej záhrade Košice pribudol nový informačný systém v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Finančný príspevok bol poskytnutý z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. Partnermi projektu s názvom Zoologické záhrady-bez hraníc boli Zoo Košice ako vedúci partner a Zoo Nyíregyháza ako partner.

Doba realizácie projektu bola dvanásť mesiacov. Jeho hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj turistického ruchu formou zvýšenia povedomia verejnosti o ochrane prírodných hodnôt v regiónoch spoločných pohraničných oblastí a zveľaďovanie európskeho prírodného dedičstva. Dosiahnutými výstupmi projektu došlo k skvalitneniu poskytovaných služieb v oboch zoo, ako produktov cestovného ruchu. Celkový rozpočet projektu bol 58 439,66 Eur, z čoho Zoo Košice preinvestovala takmer 32 000 Eur a Zoo Nyíregyháza takmer 27 000 Eur. Intenzita pomoci bola na úrovni 85 %.

Hlavnými výstupmi v Zoo Košice bolo spracovanie a montáž informačného systému. Ten pozostáva z 3 informačných tabúľ s maľovanou mapou areálu zoo, 8 rozcestníkov-stĺpov s orientačnými smerovkami v tvare šípok, na ktorých sa nachádzajú piktogramy, aby boli zrozumiteľné aj pre cudzincov. Na informačných tabuliach sa nachádzajú názvy zvierat v troch jazykoch – slovenčine, maďarčine a angličtine.

Nový informačný systém vznikol aj v účelovej budove zoo nachádzajúcej sa na Mojmírovej ulici v Košiciach v ZOO DOMe.

Tam je umiestnených 5 vzdelávacích tabúľ, 3 informačné tabule, menovky pre zvieratá, označenie miestností a ukazovatele smeru. Vzdelávacie tabule informujú napríklad o negatívnom vplyve palmového oleja, ochrane druhov a jednotlivých dohovoroch, zoogeografických oblastiach, sústave NATURA 2000, či o biológii obojživelníkov a plazov. Spracovanie tabúľ bolo poňaté inovatívne, aby boli čo najzaujímavejšie pre detského návštevníka.

V rámci prezentácie vzdelávacích programov bolo dobudované aj technické vybavenie. V učebni bol inštalovaný televízor, notebook, roleta na premietanie, projektor a reproduktory.

V Zoo Nyíregyháza v rámci projektu vydali edukačno-informačnú publikáciu. Plnofarebná kniha predstavuje komplexne na 60 stranách život a fungovanie v zoo, atrakcie a činnosti vrátane Zoo Košice. Ďalším výstupom je eko-textilná taška s logami oboch zoo, ktorá je určená na každodenné použitie. Dôležitým je jej ekologická funkcia. Treťou aktivitou je rozšírenie mobilnej aplikácie. Tá návštevníkom pomáha pri orientácii po zoo aj bez potreby internetu. Update špeciálnej mobilnej aplikácie vyvinutej v roku 2019 bol rozšírený o jazykovú mutáciu v slovenskom jazyku.

Foto: Patrik Pastorek

Páčil sa vám tento článok?
Zdieľajte

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie novinky

Publikované:
Na rozvoj cestovného ruchu a ochranu prírodných hodnôt je zameraný ďalší projekt, ktorý začala v týchto dňoch realizovať košická Zoologická záhrada v spolupráci...
Publikované:
Všetkým prispievateľom veľmi pekne ďakujeme.
Publikované:
Viete, že až miliónu druhov na tejto planéte hrozí vyhynutie? Pomôžte im prežiť a prispejte k zachovaniu biodiverzity. OZ NATURA...