Široká 326/31, Košice –
mestská časť Kavečany, 04006

Vitajte na našej stránke
www.nzc.sk
Podporte nás 2 % z dane
Predošlé
Ďalšie

Novinky

Publikované:
Viete, že až miliónu druhov na tejto planéte hrozí vyhynutie? Pomôžte im prežiť a prispejte k zachovaniu biodiverzity. OZ NATURA...
Publikované:
Publikované:
V Zoologickej záhrade Košice pribudol nový informačný systém v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Finančný príspevok bol poskytnutý z...
Publikované:
Viete, že až miliónu druhov na tejto planéte hrozí vyhynutie? Pomôžte im prežiť a prispejte k zachovaniu biodiverzity. OZ NATURA...

O nás

Občianske združenie NATURA ZOO CASSOVIA bolo založené v júli 2018. Cieľom občianskeho združenia je vykonávanie aktivít na ochranu, podporu a rozvoj zoologických záhrad, prírody, životného prostredia a činností s tým súvisiace. Cieľom združenia je taktiež podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä: výchova a vzdelávanie, podpora kultúry a športu, vedy a výskumu, ochrana a podpora zdravia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami. Ďalším cieľom Občianskeho združenia je združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi Občianskeho združenia.

Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie zdravotných, informačných, vzdelávacích, vedeckých, výskumných, záujmových, kultúrnych, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Združenie sa bude aktívne podieľať na realizácii vzdelávacích, zdravotných, vedeckých, výskumných, kultúrnych, spoločenských, výchovných, relaxačných, voľno-časových a športových aktivít, podujatí, konferencií, pobytov a kurzov.

Náš tím

Ing. Patrik Pastorek

predseda

Mgr. Eva Malešová

člen

Mgr. Ingrid Tomková

člen

Mgr. Erich Kočner

člen

Bc. Jozef Lenard

člen

Viera Farbiaková

člen

Zrealizovali sme

Publikované:
No data was found

Partneri

Menovka_Logo